Naša stránka je momentálne v rekoštrukcii. Už čoskoro však bude plne funkčná.
Ak sa chcete čokoľvek opýtať, neváhajte nás kontaktovať:

052 776 8396
0911 837 553
vilauseptima@gmail.com